search
close

בר מצווה בכותל – כל המושגים שחשוב להכיר

בכל יום שני וחמישי החל משעות הבוקר המוקדמות מתמלאת רחבת הכותל המערבי בעשרות אנשים המגיעים מכל רחבי הארץ לחגוג בר מצווה. גם מי שאינו שומר מסורת לא מוותר על החגיגה המרגשת המסמלת את התבגרות הנער ואת הצטרפותו לעולם של המבוגרים. בר המצווה הוא אחד הטקסים החשובים במסורת היהודית, אך רבים מאתנו לא מכירים היטב את כל המונחים והמושגים. במאמר זה ליקטנו את המושגים העיקריים הקשורים לטקס בר המצווה.

בר מצווה בכותל – עשרה מושגים שחשוב להכיר

גיל שלוש עשרה במסורת היהודית הוא הגיל שבו הופך חתן בר המצווה מילד לנער. בגיל שלוש עשרה מצטרף הנער לעולם של המבוגרים, הוא מחויב במצוות, הוא רשאי להשלים מניין ולזמן בסיום הסעודה. את תאריך היום הולדת קובעים לפי התאריך העברי ואת העלייה לתורה מקיימים יום אחד לאחר שמלאו לנער שלוש עשרה שנים.

פרשת השבוע נקראת כל שבת בבית הכנסת. את חמשת חומשי התורה מחלקים לחמישים וארבע פרשות ובכל שבת קוראים פרשה אחרת, וכך במשך השנה קוראים את כל חמישה החומשים של ספרי התורה.

בימים שני וחמישי קוראים בבית הכנסת בתפילת שחרית מפרשת השבוע. בימים אלו לא קוראים את כל הפרשה, אלא רק שלושה חלקים ראשונים מהפרשה.

הפטרה זהו קטע מספרי הנביאים המתקשר בתוכנו לפרשת השבוע. את ההפטרה קוראים בבית הכנסת לאחר סיום הקריאה של פרשת שבוע. יש נער בר מצווה אשר קוראים גם את הפרשה וגם את ההפטרה ויש המסתפקים רק בקריאת ההפטרה.

החובה על הנחת תפילין חלה על הבנים שמלאו להם שלוש עשרה שנים. את התפילין חובה להניח כל יום בתפילת שחרית, אך לא בשבתות ובחגים. התפילין מחולקות לשתי יחידות, תפילין של ראש ותפילין של יד. את התפילין מייצרים מעור של בהמה טהורה ובתוכם כתובות ארבעה פרשות מהתורה.

טלית היא “בגד, העשוי בצורה מלבנית שבארבע פינותיו שזורים חוטי הציצית. בטלית נוהגים להתעטף בשעת התפילה. ברוב העדות בישראל נוהגים להתעטף בטלית רק אחרי החתונה, אך במספר עדות מתחילים להתעטף בטלית בתפילה כבר מיום הבר מצווה. בשונה מהנחת תפילין, בטלית מתעטפים גם בשבת.

טעמי המקרא הם סימנים מיוחדים המצורפים לטקסט המקראי והם מסמנים את הניגון של הקריאה בתורה ואת סימני הפיסוק. חשוב לדעת כי בספר תורה הנכתב על קלף אין ניקוד ואין סימני פיסוק, ולכן חובה על מי שרוצה לקרוא בתורה ללמוד את טעמי המקרא.

עלייה לתורה היא הזמנה לקרוא בתורה בזמן התפילה. העולה לתורה מברך את ברכות העלייה וקורא חלק מהפרשה. כאשר נער בר מצווה עולה לתורה נוהגים להזמין אותו ואת בני המשפחה הקרובים לעלות לתורה.